آشنایی با شرکت سیسکو
شرکت سیسکو یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت¬هایی می باشد که در عرصه شبکه های کامپیوتری فعالیت داشته است و هم اکنون دستگاه های این شرکت در اصلی ترین مسیرهای حیاتی شبکه و اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت با توجه به سیاست های اتخاذ شده، رشته هایی که در شبکه تعریف شده است شامل سوئیچینگ و مسیریابی، امنیت، تلفن¬های تحت شبکه، مرکزداده و ... است. در هر رشته آزمون های متعددی قرار دارد، که از سطح ابتدایی تا پیشرفته را در بر دارد. در ادامه قصد داریم تا با رشته های مختلف و آزمون¬های مربوطه بیشتر آشنا شوید.
رشته های مختلف
همان¬گونه که گفته شد شرکت سیسکو دارای رشته های مختلف و متنوعی می¬باشد که برخی از مهم¬ترین آنها شامل:
1. رشته سوئیچینگ و مسیریابی (یا Routing and Switching)
2. رشته امنیت (یا Security)
3. رشته مرکزداده (یا Datacenter)
4. رشته تامین¬کننده سرویس (یا Service Provider)
5. رشته تلفن های مبتنی بر شبکه (Voice over IP)
6. رشته شبکه¬های بی¬سیم (Wireless)
آزمون های هر رشته
در تمامی رشته های گفته شده چندین آزمون وجود دارد که از سطح آنها از ابتدایی تا پیشرفته می¬باشد. شرکت سیسکو آزمون های خود را در چندین دسته طبقه بندی کرده است که شامل:
• CCENT: آزمون CCENT که مخفف کلمات Cisco Certified Entry Networking Technician می¬باشد، مربوط به داوطلبانی بوده که به تازگی تصمیم گرفته¬اند تا در زمینه شبکه با استاندارد سیسکو مطالعات خود را شروع کنند. نکته¬ای که در این آزمون وجود دارد این است که CCENT بین رشته های مختلف یکسان بوده و جزء دروس پیش نیاز محسوب می¬شود.
• CCNA: این آزمون مرحله بعد از CCENT بوده و با عنوان CCNA که مخفف کلمات Cisco Certified Network Associate می¬باشد. در این آزمون نکات و موارد مربوط به شبکه¬های نیمه¬بزرگ یا Mid-Range مورد تاکید می¬باشد. نکته¬ای که در این آزمون مدنظر است این است که هر کدام از رشته¬های تعریف شده دارای CCNA مختص به خود می باشد.
• CCNP: آزمون CCNP که مخفف کلمات Cisco Certified Network Professional می¬باشد. در این آزمون نکات و موارد مربوط به شبکه های بزرگ و پیچیده مورد بررسی قرار می¬گیرد که چندین بحث از جمله طراحی، پیاده¬سازی و خطایابی شبکه¬ها مدنظر می باشد. این آزمون برای افرادی توصیه می¬شود که حداقل 1 سال به صورت کاملا حرفه¬ای در شبکه¬های پیچیده تجربه کسب کرده¬اند.
• CCIE: آزمون CCIE که مخفف کلمات Cisco Certified Internetwork Expert می¬باشد یکی از سخت¬ترین و معتبرترین مدارکی است که یک مدیر شبکه می¬تواند دریافت کند. در این آزمون پیچیده¬ترین و ریزترین نکات مورد توجه بوده و عمیق¬ترین نکات مدنظر می¬باشد. نکته¬ای که در این آزمون قابل اشاره است شیوه آزمون بوده که در به صورت مدام درحال تغییر و تحول می¬باشد. این تغییر و تحول باعث می¬شود تا روال آزمون¬ها دچار دگرگونی شده و اعتبار این مدرک زیر سوال نرود.
آزمون های مشترک (CCENT)
تقریبا اکثر رشته¬های ذکر شده دارای یک امتحان ورودی و اولیه هستند که در آن مفاهیم ابتدایی و پایه¬ای مربوط به شبکه¬های کوچک مورد بررسی قرار می¬گیرد.
در این آزمون که CCENT نام دارد مسائلی از جمله موارد زیر مورد بررسی قرار می¬گیرد:
• موارد پایه ای و ابتدایی در رابطه با شبکه
• تکنولوژی¬های وب
• نکات ابتدایی در رابطه با امنیت در شبکه
• موارد و مسائل مربوط به شبکه¬های بی¬سیم
• موارد و مسائل مربوط به سوئیچینگ و مسیریابی
• اطلاعات ابتدایی در رابطه با پیکربندی شبکه¬ها
آزمون های مربوط به رشته سوئیچینگ و مسیریابی
در رشته سوئیچینگ و مسیریابی چندین سطح آزمون وجود دارد که شامل موارد زیر می¬باشد:
CCNA: به منظور دریافت این گواهینامه باید در یکی از آزمون¬های زیر شرکت نمایید: • آزمون CCNA با کد 120-200 یا  آزمون ICND1 با کد 101-100 و آزمون ICND2 با کد 101-200 CCNP: به منظور دریافت این گواهینامه باید در آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون 101-300 (مسیریابی) و آزمون 115-300 (سوئیچینگ) و آزمون 135-300 (خطایابی) CCIE: به منظور دریافت این گواهینامه باید مراحل زیر را طی نمایید:
• قبولی در آزمون 2 ساعتی تشریحی در رابطه با مفاهیم شبکه و قبولی در آزمون 8 ساعته عملی
آزمون¬های مربوط به رشته امنیت
CCNA: به منظور دریافت این گواهینامه باید در یکی از آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون IINS با کد 260-210
CCNP: به منظور دریافت این گواهینامه باید در آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون SISAS 208-300 و آزمون SENSS 206-300 و آزمون SIMOS 209-300 و آزمون SITCS 207-300
CCIE: به منظور دریافت این گواهینامه باید مراحل زیر را طی نمایید:
• قبولی در آزمون 2 ساعتی تشریحی در رابطه با مفاهیم شبکه و قبولی در آزمون 8 ساعته عملی
آزمون¬های مربوط به رشته بی¬سیم
CCNA: به منظور دریافت این گواهینامه باید در یکی از آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون WIFUND با کد 355-200
CCNP: به منظور دریافت این گواهینامه باید در آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون CUWSS 732-642 و آزمون IUWVN 742-642 و آزمون IUWMS 747-642 و آزمون IAUWS 737-642
CCIE: به منظور دریافت این گواهینامه باید مراحل زیر را طی نمایید:
• قبولی در آزمون 2 ساعتی تشریحی در رابطه با مفاهیم شبکه و قبولی در آزمون 8 ساعته عملی
آزمون¬های مربوط به رشته مرکزداده
CCNA: به منظور دریافت این گواهینامه باید در یکی از آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون DCICN با کد 911-640 و آزمون DCICT با کد 916-640
CCNP: به منظور دریافت این گواهینامه باید در آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون DCUCI 999-642 و آزمون DCUFI 997-642 و آزمون DCUCD 998-642 و آزمون DCUFD 996-642
یا
• آزمون DCUCT 035-642 و آزمون DCUFT 980-642
CCIE: به منظور دریافت این گواهینامه باید مراحل زیر را طی نمایید:
• قبولی در آزمون 2 ساعتی تشریحی در رابطه با مفاهیم شبکه و قبولی در آزمون 8 ساعته عملی
آزمون های مربوط به رشته فراهم¬کننده سرویس
CCNA: به منظور دریافت این گواهینامه باید در یکی از آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون SPNGN1 با کد 875-640 و آزمون SPNGN2 با کد 878-640
CCNP: به منظور دریافت این گواهینامه باید در آزمون¬های زیر شرکت نمایید:
• آزمون SPROUTE 883-642 و آزمون SPADVROUTE 885-642 و آزمون SPCORE 887-642 و آزمون SPEDGE 889-642
CCIE: به منظور دریافت این گواهینامه باید مراحل زیر را طی نمایید:
• قبولی در آزمون 2 ساعتی تشریحی در رابطه با مفاهیم شبکه و قبولی در آزمون 8 ساعته عملی