معرفی مدارک VMWare

مدارک VMWare مجموعه ای از استاندار ها برای افراد متخصص است ، این مدارک مهارت های لازم و ضرروی که سازمان ها برای اتخاذ  و مدیریت  کسب و کار خود نیاز دارند را  تایید می کند.
زمانی که سطح و محدوده تکنولوژی مورد نظر خود را مشخص می کنید ، مدارک VMWare  گزینه های بیشتری برای انتخاب به شما ارائه می دهد:
⦁    افزایش انعطاف پذیری و رشد حرفه
⦁    پیشرفت و ترقی اعتبار خود با کارفرما ، همکاران و مشتری ها 
مدارک شرکت VMWare  بر اساس نسخه برنامه های مورد استفاده به دو دسته تقسیم می شوند:

گواهینامه های ویرایش  6
این مدارک به 4 دسته تقسیم می شوند:
⦁    Data Center Virtualizationاین گواهی نامه برای سنجیدن سطح توانایی کاربردر طراحی ، نصب ، و مدیریتی میحط های VMware vSphere 6 در محیط های واقعی طراحی شده است.
Image
مدارک این گروه به شرح زیر می باشد:
VCA6-DCV  :  VMware Certified Associate 6 – Data Center Virtualization
    به وسیله این مدرک مجازی سازی مراکز داده به وسیله vSphere  را فراخواهید گرفت.پس ازدریافت مدرک قادر خواهید بود نیازمندی های تکنیکی برای مجازی سازی مراکز داده را تعریف و تفاوت تکنولوژی ها و محصولات مرتبط با vSphere  را  توضیح دهید.
این مدرک پیش نیاز ندارد اما توصیه می شود مبحث آنلاین Data Center Virtualization Fundamentals را درسایت شرکت VMWare بگذرانید
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=64758
VCP6-DCV : VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization
    با این مدرک ، چگونگی  مدیریت و عیب یابی زیر ساخت vSphere 6  را فراخوآهید گرفت.این مدرک جزو محبوب ترین مدارک شرکت VMWare  می باشد که بیش از 100 هزار متخصص در سراسر دنیا موفق به دریافت آن شده اند.
چگونگی دریافت:
⦁    اگر در زمینه  این تکنولوژی تازه کار هستید:
⦁    تجربه کار با برنامه vSphere 6 (حداقل توصیه 6 ماه)
⦁    حضور در یکی از دوره های آموزشی مورد نیاز:
vSphere: Install, Configure, Manage [V6]
vSphere: Install, Configure, Manage [V6] On Demand
vSphere: Optimize & Scale [V6]
vSphere: Optimize and Scale [V6] On Demand
VMware vSphere: Bootcamp [V6]
VMware vSphere: Fast Track [V6]
VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6]
VMware vSphere: Troubleshooting [V6]
VMware vSphere: Install, Configure and Manage plus Optimize and Scale Fast Track [V6.0]
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V6.0]
⦁    تکمیل آزمون     vSphere 6 Foundations Exam
⦁    تکمیل آزمون     VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam
⦁    اگر قبلاً مدارک vSphere 5.x را دریافت کرده اید اما مدرک VCP   ندارید
⦁    حضور در دوره آموزشی      vSphere What's New [V5.5 to V6]
⦁    تکمیل آزمون    vSphere 6 Foundations Exam
⦁    تکمیل آزمون    VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam
VCAP6-DCV Design  : VMware Certified Advanced Professional 6 — Data Center Virtualization Design
مدرک VCAP6-DCV Design توانایی شما در طراحی و ادغام زیرساخت VMware V6 در محیط های مجازی شده که در چند پایگاه مستقر شده اند را ارزیابی می کند.
چگونگی دریافت:
⦁    2 سال تجربه کار با تکنولوژی های مرتبط با VMWare و IT
⦁    حضور در دوره    VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6] توصیه می شود.
نکته: گذراندن این دوره الزامی نیست.
⦁     گذراندن آزمون      VMware Certified Advanced Professional 6 — Data Center Virtualization Design Exam
VCP6-DCV : VMware Certified Advanced Professional 6 — Data Center Virtualization Deployment
با دریافت مدرک VCAP6-DCV Deploy چگونگی استقرار و بهینه سازی زیرساخت vSphere V6  را فراخواهید گرفت.
چگونگی دریافت :
⦁    2 سال تجربه کار با تکنولوژی های مرتبط با VMWare و IT
⦁    حضور در دوره     VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6] توصیه می شود.
نکته: گذراندن این دوره الزامی نیست.
⦁    گذراندن آزمون     VMware Certified Advanced Professional 6 — Data Center Virtualization Deployment Exam
VCIX6-DCV  :  Mware Certified Implementation Expert 6 - Data Center Virtualization
    با دریافت مدرک VCIX6-DCV  شما به سطح مهارتی خبره(expert)  در طراحی و استقرار زیر ساخت WMWare 6 خواهید رسید.
    چگونگی دریافت:
⦁    دریافت هر دو مدرک VCAP6-DCV Design و VCAP6-DCV Deploy
⦁    Cloud Management and Automation
این گواهی نامه برای اندازه گیری  سطح توانایی شما در نصب ، پیکربندی و بهینه سازی VMware vRealize برای محیط های مبتنی بر Cloud  طراحی شده است.
Image
مدارک این گروه به شرح زیر می باشد:
VCA6-CMA : VMware Certified Associate 6 – Cloud Management and Automation
    با دریافت این مدرک با تکنولوژی Cloud  شرکت VMware  و برنامه vCloud  آشنایی پیدا خواهید کرد و به کمک آن چالش هایی مانند انعطاف پذیری ، بهره وری ، دسترسی
پذیری و مدیریت در زیر ساخت های مبتنی بر Cloud  را حل خواهید کرد
    چگونگی دریافت:
⦁    برای این مدرک پیش نیاز وجود ندارد اما توصیه می شود دوره رایگان آنلاین     VMware Cloud Fundamentals را بگذرانید.
⦁    گذراندن آزمون   VMware Certified Associate – Cloud Management and Automation Fundamentals Exam 
VCA6-HC : WMware Certified Associate 6 – Hybrid Cloud
    با دریافت این مدرک توانایی کار با vCloud Air  و تکنولوژی های مرتبط ایجاد یک بستر ابری ترکیبی را بدست می آورید.
چگونگی دریافت:
⦁    این مدرک هیچ پیش نیازی ندارد اما  توصیه می شود دوره آنلاین رایگان   vCloud Air Fundamentals را بگذرانید
⦁    گذراندن آزمون    VMware Certified Associate – Hybrid Cloud Fundamentals Exam
VCP6-CMA : VMware Certified Professional 6 – Cloud Management and Automation
    با اخد این مدرک توانایی خودکار سازی فرآیند ها در مراکز داده به کمک vRealize Automation و آسان شدن فعالیت های روزانه که انجام می دهید را بدست خواهید
آورد.
چگونگی دریافت:
⦁    6 ماه تجربه کار با vSphere 6 و vRealize
⦁    حضوردر یکی از دروه های آموزشی مورد نیاز
VMware Cloud Automation: Design and Deploy Fast Track [V6.0]
vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V6.2]
vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V6.2] On Demand
Cloud Orchestration and Extensibility [V6.1]
vRealize Business: Costing and Implementation [V8.0]
VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V6.0]
VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V6.0] On Demand
⦁    گذراندن آزمون     vSphere 6 Foundations Exam
⦁    گذراندن    VMware Certified Professional 6 – Cloud Management and Automation Exam
VCAP6-CMA Design : VMware Certified Advanced Professional 6 — Cloud Management and Automation Design
    با دریافت این مدرک توانایی طراحی و یکپارچه سازی راه حل های vRealize Automation در میحط های سازمانی بزرگ را خواهید داشت.
    چگونگی دریافت:
⦁    2 سال تجربه کار با تکنولوژی های مرتبط با VMWare و IT
⦁    حضور در دوره      VMware Cloud Automation: Design and Deploy Fast Track [V6.0] حضور در این دوره الزامی نیست
⦁    گذراندن آزمون    VMware Certified Advanced Professional 6 - Cloud Management and Automation Design Exam
VCAP6-CMA Deploy : VMware Certified Advanced Professional 6 — Cloud Management and Automation Deployment
    با دریافت این مدرک توانایی استقرار و بهینه سازی محیط های مرکز داده به وسیله ابزار های فراهم شده با vRealize Automation  را خواهید داشت.این مدرک فراهم می آورد.این مدرک ثابت می کند شما دانش و مهارت لازم برا فراهم کردن بستر مجازی سازی قابل اعتماد ومقیاس پذیر را دارا می باشید.
    چگونگی دریافت:   2 سال تجربه در مدیریت و خودکار سازی بستر های ابری
⦁    حضور در دوره    VMware Cloud Automation: Design and Deploy Fast Track [V6.0] حضور در این دوره الزامی نیست
⦁    گذراندن دوره    VMware Certified Advanced Professional 6 — Cloud Management and Automation Deployment Exam
VCIX6-CMA : VMware Certified Implementation Expert 6 - Cloud Management and Automation
    با دریافت این مدرک  شما به مهارت سطح خبرگی در طراحی و استقرار راه حل های مبتنی بر vRealize Automation در محیط های بزرگ سازمانی  دست خواهید یافت .
    چگونگی دریافت:
⦁    دریافت هر دو مدرک     VCAP6-CMA Design و   VCAP6-CMA Deploy
⦁    Desktop and Mobility
این گواهی نامه  برای اندازه گیری سطح توانایی شما در طراحی ، نصب و مدیریت VMware Horizon به همراه محیط View که در پیاده سازی VMware vSphere  استقرار یافته استفاده می شود.
Image
    مدارک این گروه به شرح زیر می باشد:
VCA6-DTM : VMware Certified Associate 6 – Desktop and Mobility
    این گواهی نامه برای اندازه گیری سطح توانایی شما در زمینه مجازی سازی میز کار به وسیله  برنامه Horizon و View  و تکنولوژی های مرتبط با آن می باشد.
    چگونگی دریافت:
⦁    پیش نیازی برای اخد این مدرک وجود ندارند اما توصیه می شود مبحث آنلاین   VMware Workforce Mobility Fundamentals را بگذرانید.
⦁    گذراندن دوره     Pass the  VMware Certified Associate 6 – Desktop and Mobility Fundamentals Exam
VCP6-DTM : VMware Certified Professional 6 – Desktop and Mobility
    این گواهی نامه برای اندازه گیری سطح توانایی شما در زمینه انجام پیکربندی و مدیریت VMware Horizon 6 درسطح پیشرفته می باشد
    چگونگی دریافت:
⦁    6 ماه سابقه کار با vSphere 6  و Horizon
⦁    حضور در یکی از دوره های آموزشی مورد نیاز:
Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6]
Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6] On Demand
Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6.2]
Horizon: Design and Deploy [V6]
VMware Mirage [V5.0] and Horizon with View [V6.0]: Fast Track
⦁    گذراندن آزمون     vSphere 6 Foundations Exam
⦁    گذراندن آزمون     VMware Certified Professional 6 – Desktop and Mobility Exam
VCAP6-DTM : VMware Certified Advanced Professional 6 — Desktop and Mobility Design
    این گواهی توانایی شما در طرحی و یکپارچه سازی  محیط های VMware Horizon 6 با مقیاس بزرگ را تایید می کند
    چگونگی دریافت:
⦁    داشتن 2 سال تجربه مرتبط با تکنولوژی های مرتبط توصیه می شود.
⦁    حضور در دوره   Horizon: Design and Deploy [V6] توصیه می شود اما الزامی نیست
⦁    تکمیل آزمون    VMware Certified Advanced Professional 6 - Desktop and Mobility Design Exam
VCAP6-DTM : VMware Certified Advanced Professional 6 — Desktop and Mobility Design
    این گواهی توانایی شما در استقرار و بهینه سازی محیط های مبتنی بر VMware Horizon 6 را تایید می کند.
    چگونگی دریافت:
⦁    داشتن 2 سال تجربه مرتبط با تکنولوژی های مرتبط توصیه می شود.
⦁    حضور در دوره    Horizon: Design and Deploy [V6] توصیه می شود اما الزامی نیست
⦁    تکمیل آزمون    VMware Certified Advanced Professional 6 - Desktop and Mobility Deployment Exam
VCIX6-DTM : VMware Certified Implementation Expert 6 - Desktop and Mobility
    این گواهی مهارت های سطح خبرگی شما را در طراحی و استقرار محیط های VMware Horizon 6 در مقیاس بزرگ تایید می کند.
    چگونگی دریافت:
⦁    کسب هر دو مدرک     VCAP6-DTM Design و    VCAP6-DTM Deploy 
⦁    Network Virtualization
این گواهی نامه برای اندازه گیری سطح مهارت شما در طراحی ، پیاده سازی و مدیریت VMware NSX طراحی شده است.
Image
    مدارک این گروه به شرح زیر می باشد:

VCA6-NV : VMware Certified Associate 6 – Network Virtualization

    با دریافت این مدرک می توانید نیازمندی های تکنیکی برای مجازی سازی شبکه را تعریف و تفاوت ها میان اجزاء مختلف VMware NSX را تشریح کنید
    چگونگی دریافت:
⦁    پیش نیازی برای دریافت این مدرک لازم نیست اما توصیه می شود مبحث آنلاین     VMware Network Virtualization Fundamentals را بگذرانید.
⦁    گذراندن آزمون     VMware Certified Associate – Network Virtualization Fundamentals Exam
VCP6-NV : VMware Certified Professional 6 – Network Virtualization
    با دریافت این مدرک می توانید شبکه مجازی NSX را بدون در نظرگرفتن معماری فیزیکی آن نصب ، پیکربندی و مدیریت کنید.
    چگونگی دریافت:
⦁    بدست آوردن تجربه حداقل 6 ماهه با تکنولوژی های NSX
⦁    حضور در یکی از دوره های آموزشی مورد نیاز:
NSX: Install, Configure, Manage [V6.1]
NSX for Internetworking Experts Fast Track [V6.1]
NSX Troubleshooting & Operations [V6.1] 
NSX: Design & Deploy [V6.2]
⦁    تکمیل آزمون     vSphere 6 Foundations Exam
⦁    تکمیل آزمون     VMware Certified Professional 6 – Network Virtualization Exam
VCAP6-NV Deploy : VMware Certified Advanced Professional 6 — Network Virtualization Deployment
    با دریافت این مدرک چگونگی استقرار و بهینه سازی محیط VMware NSX را فراخواهید گرفت.
    چگونگی دریافت:
⦁    داشتن 2 سال تجربه مرتبط با تکنولوژی های مرتبط توصیه می شود.
⦁    حضور در دوره    VMware NSX Troubleshooting and Operations [V6.2] یا   VMware NSX: Design and Deploy [v6.1] توصیه می شود اما الزامی نیست
⦁    گذراندن آزمون    VMware Certified Advanced Professional 6 - Network Virtualization Deployment Exam
VMware Certified Implementation Expert 6 - Network Virtualization
این دوره مهارت شما در طراحی ، پیکربندی ، استقرار و مدیریت شبکه مجازی NSX  را نشان می دهد.
چگونگی دریافت:
⦁    دریافت هر دو مدرک VCAP6-NV Design و  VCAP6-NV Deploy
عکس زیر ساختار مدارک VMWare را نشان می دهد.می توانید فرآیند یادگیری خود را  از سطح Professional و یا Associate شروع کنید  و سپس آن را در سطوح Advanced و Expert ادامه دهید.
Image
گواهینامه های ویرایش  5
شکل زیر مراحل دریافت گواهینامه برای نسخه 5 محصولات VMWare  را نشان می دهد.
Image
درنظر داشته باشید از انجایی که آزمون های نسخه 6 منتشر شده اند، نسخه های قدیمی بازنشسته خواهند شد.