آدرس : شیراز، خیابان انقلاب - چهارراه گمرک - ساختمان نادر - واحد 402

شماره تماس : 07132323064                                              

 پست الکترونیکی:

                                                  info@networkbooks,ir                            

 وب سایت:

                                                 www.networkbooks.ir 

                                                            www.zarrafe.com                     

                                                  www.TejaratServer.ir

- ارتباط مستقیم با نویسنده :

    روستا : 09120982023 

کشاورز : 071332323064

فروش و سفارش محصولات :

                                               09301115061