درباره ما
آشنایی با فعالیت های تیم مهندسی زرافه
اساس توسعه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های فرهنگی و حتی سیاسی در عصر امروز به مفاهیمی همچون فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش تخصصی چنان گره‌خورده که گویی فقدان یکی از اعضا، کل سیستم را به چالش می کشد.بدین‌جهت حضور شرکت‌های دانش‌محور در کنار مدیران ارشد، سازمان‌ها و صاحبان مشاغل ضروری انکارناپذیر است. لذا از سال88 با جمعی از دوستان و متخصصان جوان بر آن شدیم که راهی در جهت تأمین این نیازها پی‌ریزی کنیم، از آن جهت تیم مهندسی را تشکیل و کیفیت، کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و خدمت‌رسانی ایده آل را سرلوحه فعالیت‌هایمان قراردادیم.این مجموعه تخصصی با نیروهای متخصص درزمینه های ذیل آمادگی خود را در جهت همکاری با سازمان‌های دولتی و خصوصی اعلام می‌دارد.
صاحب امتیاز :
مهندس محمداسمعیل حسنی 
مدرک : کارشناس ارشد برق و الکترونیک
متولد 1352/08/15
تیم مهندسی زرافه در زمینه  آموزش شبکه های کامپیوتری  زیر فعالیت می کند : 
  • تولید و فروش کتاب و جزوه  های آموزشی کاربردی
  • تولید و فروش کتاب  و جزوه های اموزشی جهت آزمون بین المللی
  • تولید و فروش  فیلم های آموزشی
  • تالیف کتاب های مختلف در زمینه شبکه های کامپیوتری