درباره ما
آشنایی با فعالیت های تیم مهندسی زرافه
اساس توسعه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های فرهنگی و حتی سیاسی در عصر امروز به مفاهیمی همچون فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و آموزش تخصصی چنان گره‌خورده که گویی فقدان یکی از اعضا، کل سیستم را به چالش می کشد.بدین‌جهت حضور شرکت‌های دانش‌محور در کنار مدیران ارشد، سازمان‌ها و صاحبان مشاغل ضروری انکارناپذیر است. لذا از سال88 با جمعی از دوستان و متخصصان جوان بر آن شدیم که راهی در جهت تأمین این نیازها پی‌ریزی کنیم، از آن جهت تیم مهندسی را تشکیل و کیفیت، کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و خدمت‌رسانی ایده آل را سرلوحه فعالیت‌هایمان قراردادیم.این مجموعه تخصصی با نیروهای متخصص درزمینه های ذیل آمادگی خود را در جهت همکاری با سازمان‌های دولتی و خصوصی اعلام می‌دارد.
طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌هایPassive
- تأمین تجهیزاتPassive ،Active 
 - ترانکینگ و کانال گذاری
- کابل‌کشی ساخت‌یافته
- طراحی و پیکربندی رک
 - مستند سازی
- UPS
- لینک و پوشش Wireless 
- تهیه شناسنامه تجهیزات و...
طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی مراکز داده
- خدمات مشاوره درزمینه پیاده‌سازیHA
- خدمات مشاوره درزمینه انتخاب تجهیزات و تهیه لیست اقلام موردنیاز جهت راه
- اندازی و نگهداری مراکز داده   خدمات مشاوره در پیاده‌سازی بستر مجازی‌سازی
- خدمات مشاوره درزمینه سرویس‌های  مبتنی بر ماکروسافت و لینوکس
- خدمات مشاوره درزمینه زیرساخت Switghing و Routingو... مشاوره سازمانی و مشاوره در اجرای مناقصات
- طراحی مفهوم برآورد اولیه قیمت
- تهیه و ارائه فهرست پیمانکاران مجاز
- نظارت بر طراحی و پیاده‌ سازی پروژه
- نظارت بر تحویل و تست سیستم و ...
 آموزش تخصصی پرسنل IT
-  آموزش دوره‌های کاربردی شبکه شامل Microsoft ،Cicso ،Virtualization ،Mikrotik و... مطابق با استاندارد و آزمون بین‌المللی
 - مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌های مبتی بر لینوکس و ویندوز 
- تمامی سرویس‌های مبتنی بر ویندوز شامل: AD ،DNS ،DHCP ،WSUS ،WDS ،IPAM ،Failover ،HA ،Webserver و ... 
- تمامی سرویس‌های مبتنی بر لینوکس شامل: Webserver،Firewall ،DNS و ...
 - پیاده‌سازی ایمیل سازمانی مبتنی بر Exchange ،Kerio و ... 
- پیاده‌سازی اتوماسیون سازمانی مبتنی بر SharePoint و ... مشاوره، طرحی و پیاده‌سازی زیرساخت Switching و Routing
 - پیکربندی اولیه Switching و Routing بر روی بسترهایCisco ،Mikrotik ،Juniper
 - طراحی نقشه و طراحی زیرساخت Switching و Routing 
- پیکربندی HA، Failover و Load Balance 
 - پیکربندی لینک‌های WAN
 - پیکربندی QoS  و خدمات مدیریت پهنای باند مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی بستر VoIP 
- پیاده‌سازی سرویس VoIP بر روی بستر Cisco ،Elastix و ... 
- پیاده‌سازی سرویس Unified Message و مجتمع کردن ایمیل‌های سازمانی با VoIP 
- ارائه سرویس ویدئو کنفرانس 
 طراحی، مشاوره و پیاده‌سازی امنیت شبکه 
- شناسایی و مستندسازی شرایط موجود و یافتن نقاط ضعف (شبکه، سخت‌افزار، سرورها، امنیت اطلاعات، تداوم کار و خطاپذیری مجموعه) 
- ارزیابی امنیت شبکه و سرورها
 - مشخص نمودن حوزه کاری 
- مشخص کردن و طبقه‌بندی دارایی‌ها
 - ارزیابی خطرات و تهدیدات مربوط به دارایی‌ها و محاسبه شدت اثر خطرات 
- مشخص کردن و مستندسازی نیازهای مجموعه 
- ترسیم شرایط ایده آل برای شبکه، سرورها، امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد BS7799 و تداوم کار بر اساس استاندارد BS25999 
- ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی به‌منظور رسیدن به شرایط ایده آل مشاوره در تأمین تجهیزات کامپیوتر و شبکه 
 - تأمین و پشتیبان از Switchها و Rouetrهای سیسکو 
- تجهیزات وایرلس mikrotik، ubiquiti و ... 
- تأمین قطعات سرورهایHP ،DELL و ... 
- تأمین سرورهای نو و دست‌دوم 
- تأمین تجهیزات Passive 
 طراحی، مشاوره و پیاده‌سازی سرویس‌های مدیریت و مانیتورینگ شبکه